. . جمعه 14 آذر 1393 07:37 ب.ظ نظرات ()
ادامه مطالب دانستنیهای ماشین حساب، از این پس در وب سایت مهندس کلاب منتشر خواهد شد . 
در مهندسی اصولا توانیی کار با ماشین حساب بسیار مهم است و اهمیت ویژه ای دارد . بسیار دیده ام که کسانی که ماشین حساب مهندسی دارند از آن فقط در چهار عمل اصلی استفاده می کنند و اوج استفاده در توان رسانی اعداد می باشد ! اما ماشین حساب های مهندسی کاربرد های بسیاری دارند . 
در درس ترمودینامیک بسیار پیش آمده که با steam table ها ( جدول های بخار آب ) روبه رو شده ایم که دما یا فشار خواسته شده از ما در جدول نیست و بین دو عدد قرار دارد و باید درون یابی کنیم . یا در درس انتقال حرارت باید معادلاتی با تعداد مجهولات بالا حل کنیم . یا در آزمایشگاه ها اعدادی به دست می آید که باید آن ها را fit کنیم و بسیاری دیگر از مسائلی که پیش می آید . انجام این محاسبات بدون استفاده از ماشین حساب کاری طاقت فرسا می باشد و خطای محاسبات بالا تر می رود . 
از این به بعد قصد دارم تا مواردی که در مهندسی شیمی کاربرد دارد و می توان با ماشین حساب مهندسی آن را انجام داد توضیح دهم . معیار ما در این توضیحات ماشین حساب 5800 casio (کاسیو 5800 ) می باشد . 
در ابتدا با مبحث درون یابی آغاز می کنیم . 
بسیار پیش می آید که در جدول های مختلف عددی که در شرایط مساله توضیح داده شده است در جدول وجود ندادرد و عدد داده شده بین دو عدد موجود در جدول می باشد . 
برای مثال فرض کنید که بخار آبس در دمای 350 درجه سانتی گراد و فشار 760kpa داده  شده است و آنتالپی آن خواسته شده است . در جدول برای فشار 750 و 775 آنتالپ ها را داریم که به ترتیب 33163.4 31162.9 داده شده است و برای فشار 760 آنتالپی وجود ندارد که باید از طریق درونیابی آن را پیدا کنیم . بنابراین اگر بخوایم بدون ماشین حساب درون یابی کنیم باید معادله ی خطی از دو نقطه ای که داریم تشکیل دهیم و از طریق آن آنتلپی را محاسبه کنیم . ولی اگر بخوایم با ماشین حساب این کار را انجام دهیم باید مراحل زیر را انجام دهیم : 
1 - ابتدا دکمه MODE را فشار می دهیم . 
2 - گزینه 4 یعنی REG را انتخاب می کنیم . 
3 - اعدا موجود را در در ستون های x,y وارد می کنیم . دقت کنید که باید داده هایی که مربوط به یک کمیت هستند را باید با هم ارد کنیم یعنی مثلا فشار ها را در ستون x و آنتالپی ها را در ستون y وارد کنیم . 
4 -  دکمه MODE را مجددا فشار می دهیم و COMPیعنی گزینه 1 را انتخاب می کنیم . 
5 - عددی که داریم یعنی 760 را وارد می کنیم و دکمه FUNCTION را فشار می دهیم . 
6 - گزینه STAT (گزینه 7 )‌را انتخاب می کنیم و بعد از آن گزینه 2 یعنی VAR را انتخاب می کنیم . 
7 - با استفاده از دکمه ی جهتی پایین به سمت اخرین بخش یعنی متغر ها می رویم ( سه بار دکمه جهتی پایین را فشار دهید. ) 
8 - فرض کنید که ما فشار را به عنوان متغیر x خود انتخاب کرده ایم پس آنتالپی متغیر y  ما خواهد بود . پس گزینه 7 را انتخاب می کنیم و EXE را می زنیم . (اگر متغیری که می خواهیم x بود گزینه 5 را انتخاب می کنیم . ) 
9 - دوبار اگر دکمه ی EXE  را فشار دهیم عدد مورد نظر را به ما خواهد داد . عددی که به عنوان خروجی نمایش داده خواهد شد باید بین دو عدد دیگر باشد یعنی در این مساله عدد ظاهر شده باشد بین 3164.4 و 3162.9 باشد . 
پی نوشت : 
در سایر ماشین حساب ها می توان از روش زیر استفاده کرد :
عدد x  و y خود را وادر می کنیم و +M را می زنیم . (بعد از وارد کردن هر x و y  باید +M را بزنیم ) . سپس عدد مورد نظر خود را وارد کرده و دکمه ی ترکیبی   SHIFT و ُ S VAR ( دکمه ای در بخش اعدا ماشین حساب ) را می زنیم و با استفاده از جهتی سمت چپ به سمت متغیر های x و y می رویم و یکی از آن ها را انتخاب می کنیم .